بایگانی دوره

  1. مدرک BLS مخفف عبارت Basic Life Support به معنی احیا مقدماتی حیات است. احیا مقدماتی حیات به مجموعه‌ای از اقدامات درمانی گفته می شود که در هنگام بروز حادثه و اتفاقات ناگوار به منظور حفاظت از جان افراد صورت می‌گیرد. مدرک BLS با گذراندن دوره‌های آموزشی احیا مقدماتی به افراد اعطا می‌شود، اما داشتن این […]
  2. آموزش نسخه خوانی

    نسخه یک توصیه کتبی دارویی است توسط پزشک ، دندان پزشک و ماما داده شده است . نسخه در کشور ما به دو صورت بیمه ای و یا درج شده در سربرگ معالج ارائه می گردد . در هر دو حال یک نسخه زمانی معنای واقعی و قانونی خود را خواهد یافت که در برگیرنده […]